هزینه های ثبت نام در کنفرانس:

نوع ثبت نام هزینه
ثبت نام آزاد 2,500,000 ریال
ثبت نام دانشجویان* 1,000,000 ریال
ثبت نام آزاد عضو IEEE** 2,000,000 ریال
ثبت نام دانشجویان عضو IEEE** 800,000 ریال
ثبت نام 1 روزه 1000000 ریال

*دانشجویان موظف به ارسال اسکن کارت دانشجویی خود می باشند.

** اعضای IEEE برای تایید ثبت نام موظف به ارسال اسکن کارت عضویت و یا تاییدیه Iran Section می باشند.


نکات: 

  1. از نویسندگان هر مقاله باید حداقل 1 نفر ثبت نام نماید.
  2. هر نویسنده در صورت ارسال بیش از یک مقاله، برای هر 3 مقاله، باید یک بار ثبت نام نماید.
  3. ثبت نام آزاد شامل حضور در ارائه مقالات، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه می باشد.
  4. ثبت نام دانشجویان شامل حضور در ارائه مقالات(در صورتی که نویسنده اول دانشجو باشد)، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه می باشد.
  5. ثبت نام یک روزه شامل پکیج همایش، نهار، پذیرایی و شرکت در تمامی برنامه های روز به جز کارگاه ها انتخاب شده می باشد.

توجه: برای ثبت نام گروهی در نشست های هم اندیشی و میزگرد ها با دبیرخانه رویداد تماس حاصل فرمایید.

 

هزینه های ثبت نام در کارگاه:

نوع ثبت نام هزینه
عادی 700,000 ریال
در صورت ثبت نام در رویداد 350,000 ریال
دانشجوی دانشگاه شریف 200,000 ریال
دانشجویان سایر دانشگاه ها 350,000 ریال

نکات:

  1. ثبت نام در کارگاه جدا از شرکت در کنفرانس می باشد.
  2. به شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی certificate حضور اهدا می گردد.

 


راهنمای پرداخت هزینه:

پس از تکمیل عضویت در وب سایت رویداد، با مراجعه به این صفحه می‌توانید در همایش ثبت‌نام کنید. پس از ذخیره نوع ثبت نام و صدور صورت حساب، مبلغ را از طریق این صفحه به صورت آنلاین پرداخت نمایید. پس از پایان پرداخت، رسیدی مانند زیر صادر می شود، عکس یا فایل pdf آن را در قسمت صدور صورتحساب و پرداخت هزینه آپلود نمایید.

نمونه صورتحساب

ثبت نام شما ظرف مدت حداکثر 24 ساعت توسط مدیریت سایت تایید خواهد شد.