برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
2,500,000 ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه
2
1,000,000 ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات(در صورتی که نویسنده اول دانشجو باشد)، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه
3
800,000 ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات(در صورتی که نویسنده اول دانشجو باشد)، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه
4
2,000,000 ریال
شامل: حضور در ارائه مقالات، دریافت پکیج همایش، شرکت در میزگرد ها و نشست های هم اندیشی، نهار و پذیرایی، شرکت در سخنرانی های کلیدی، شرکت در افتتاحیه و اختتامیه
5
1,000,000 ریال
شامل: پکیج همایش، نهار، پذیرایی، شرکت در تمامی برنامه های روز سه شنبه 11 اسفند به جز کارگاه ها
6
1,000,000 ریال
شامل: پکیج همایش، نهار، پذیرایی، شرکت در تمامی برنامه های روز چهار شنبه 12 اسفند به جز کارگاه ها
7
1,000,000 ریال
شامل: پکیج همایش، نهار، پذیرایی، شرکت در تمامی برنامه های روز پنج شنبه 13 اسفند به جز کارگاه ها
8
1,000,000 ریال
این نوع ثبت نام فقط برای کارگاه ها موجود می باشد.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.