کمیته آموزشی رویداد پیوند آب و انرژی با هدف فرهنگ سازی و افزایش اطلاعات عمومی جامعه در رابطه با پیوند آب و انرژی، اقدام به تهیه ی آثار زیر کرده است:

هندوانه، میوه آبدوست اقیانوس و باتری مصرف برق خانگی آب مجازی نان مصرف آب خانگی
هدر مواد غذایی صبحانه پیتزا آب مجازی گوشت سلول خورشیدی
پیوند آب و انرژی در نیروگاه ذغال سنگی قبوض آب و برق و گاز بارش و تبخیر در ایران نیروگاه گازی و زغال سنگی آلودگی هوا و خشکسالی