اطلاعات بیشتر در مورد استارت آپ تریگر 4

استارتاپ تریگر رویدادیست که درآن آموزش‌های ضروری برای تبدیل ایده به یک استارتاپ خوب و برنامه‌های متفاوت جهت فرایند تیم سازی را فراهم می کند. در این بستر امکان یافتن هم تیمی‌های توانمند برای ایده ی خود و یا ورود به تیم هایی با ایده‌های جذّاب فراهم می شود.

این دوره توسط دبیرخانه رویداد پیوند آب و انرژی(ENERWAT) برگزار می شود و  مرکز کارآفرینی، شتاب دهنده شریف، مرکز رشد فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف و کانون علمی - فرهنگی رسانا(دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف) و انستیتو آب وانرژی، حامیان علمی و مالی و معنوی این رویداد هستند.

همچنین طراحی و برنامه ریزی رویداد استارتاپ تریگر برعهده ی ستاک میباشد.

به خاطر اهمیت روزافزون مسئله ی آب و انرژی، این دوره برای اولین بار به صورت اختصاصی رقابت تیم های “فنی – مهندسی” در حوزه‌ی آب و انرژی را دربر می گیرد. و موضوع بخش ایده های IT/ICT این دوره، استفاده از دانش IT در حل مسائل آب و انرژی در کشور(مثل خانه های هوشمند) می باشد.

برنامه ی کلی این رویداد به صورتی می باشد که در 4 روز ابتدایی رویداد، 4 کارگاه برگزار شده که برای  ایده پردازی در محورهای معرفی شده و ایجاد تیم و توسعه ی کار مناسب هستند و در ابتدای برنامه ی هر روز برگزار خواهند شد. پس از برگزاری این کارگاه ها ، در دو روز باقیمانده ، شرکت کنندگان باید یکی از 2 مساله اساسی صنعت در زمینه ی آب و انرژی که در بالا شما معرفی شده را انتخاب کرده و برای حل این مساله ایده پردازی کنید .

پس از پایان این استارتاپ تریگر، شما می توانید در رویداد پیوند آب و انرژی شریف که به همت انستیتو آب و انرژی دانشگاه  صنعتی شریف و کانون علمی فرهنگی رسانا برگزار می شود، با استفاده از اکسلریتور ها و همچنین پشتیبانی سرمایه گذاران، وارد برنامه ی تجاری سازی شوید تا بتوانید ایده ی خود را به عمل رسانده و وارد فضای صنعتی شوید. شما می توانید برای اطلاع از جزییات این رویداد و سرمایه گذاران حاضر در آن برنامه به همین سایت مراجعه کنید.

 

جوایز این دوره از رویداد:

تیم اول: 2 میلیون تومان

تیم دوم: 1.5 میلیون تومان

تیم سوم: 1 میلیون تومان

 

زمان بندی رویداد : 

30 آبان ماه(شنبه)

16:00 - 16:30

پذیرش و پذیرایی

16:30 - 18:30

کارگاه آموزشی(مدل کسب و کار)

18:30 - 19:30

شام و سخنرانی

19:30 - 20:30

fast meeting

1 آذرماه (یکشنبه)

16:00 - 16:30

پذیرایی

16:30 - 18:30

کارگاه آموزشی(مصرف هوشمند آب و انرژی در کشاورزی)

18:30 - 19:30

شام و سخنرانی

19:30 - 20:30

fast meeting

3 آذرماه (سه شنبه)

16:00 - 16:30

پذیرایی

16:30 - 18:30

کارگاه آموزشی(مدیریت و هوشمند سازی تاسیسات آب،برق و انرژی)

18:30 - 19:30

شام و سخنرانی

19:30 - 20:30

fast meeting

4 آذرماه (چهار شنبه)

16:00 - 16:30

پذیرایی

16:30 - 18:30

کارگاه آموزشی(ارائه ایده مؤثر)

18:30 - 19:30

شام و سخنرانی

19:30 - 20:30

fast meeting

5 آذرماه (پنج شنبه)

8:00 - 9:30

شروع کار تیمی و تثبیت ایده

9:30 - 10:00

صبحانه

10:00 - 11:00

بررسی بخش فنی

11:00 - 12:30

تحقیقات بازار

12:30 - 13:30

ناهار و نماز

13:30 - 15:00

تهیه مدل کسب و کار

15:00 - 15:30

میان وعده

15:30 - 18:00

تهیه مدل کسب و کار

6 آذرماه (جمعه)

8:00 - 9:30

تهیه برنامه مالی و زمانی

9:30 - 10:00

صبحانه

10:00 - 12:00

آماده سازی فایل ارائه

12:00 - 12:30

تحویل فایل ارائه به بخش پذیرش / قرعه کشی ارائه ها

12:30 - 13:30

ناهار و نماز

13:30 - 16:30

داوری ارائه ها

16:30 - 17:00

جمع بندی نتایج داوری ها

17:00 - 18:00

اعلام نتایج و اهدای یادبود

18:00 - 19:00

عکس یادگاری

 

برنامه ی کارگاه ها :

کارگاه روز اوّل (30 آبان):

مخاطب: تمامی شرکت کنندگان

عنوان :  طراحی مدل کسب و کار به زبان ساده (Business Model)

مدرّس:  مهندس فرزین فردیس- عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت پارس‌سامان

Farzin Fardis

کارگاه روز دوم (1 آذر):

 

مخاطب: تمامی شرکت کنندگان

عنوان: هوشمند سازی مصرف آب و انرژی در کشاورزی

مدرّس: دکتر حسین دهقانی سانیج- عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

Dehghani
مدرس: دکتر علیرضا فرهادی- هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف Farhadi

 

کارگاه روز سوم (3 آذر):

مخاطب: تمامی شرکت کنندگان

عنوان: مدیریت و هوشمندسازی تأسیسات آب، برق و انرژی

مدرّس: دکتر عمیدپور هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی Amidpour
مدرس: دکتر احسان هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف Ehsan


کارگاه روز چهارم ( 4 آذر):

مخاطب: تمامی شرکت کنندگان

عنوان: ارائه ایده به سرمایه گذار و نقشه مالی (Pitching and Financial Analysis)

مدرّس: شهرام صادقی– از بنیان‌گذاران و مدیر اجرایی SoAmpli

Sadeghi

 

سخنرانان ویژه :

تاریخ

نام سخنران 

30 آبان ماه

دکتر اورعی - دکتر آراسته

1 آذر ماه

دکتر فردمنش - دکتر اعلم الهدی

3 آذر ماه

دکتر پاکروان - دکتر اکبری

4 آذر ماه

دکتر فتوت