میزگردها و نشست های تخصصی:

عنوان نشست

نشست اول

نشست دوم

پیوند آب و انرژی در حوزه نیروگاه های برق آبی کشور

(دستاوردها، اهداف و چالشها)

مهندس حاج رسولیها

مهندس رضازاده

مهندس شمسایی

دکتر دورعلی

مهندس استیری

مهندس بزرگ­زاده

مهندس افشاری

مهندس اطاعتی

پیوند آب، انرژی و محیط زیست:

اعضای پنل:

دکتر رضا مکنون (رئیس پنل) دانشگاه صنعتی امیرکبیر کلیات پیوند آب و انرژی
دکتر زهره جواهریان سازمان حفاظت محیط زیست اهداف توسعه پایدار
دکتر هدایت فهمی وزارت نیرو رویکرد جدید وزارت نیرو از سازه ای به غیر سازه ای
دکتر مجید عباسپور انجمن محیط زیست آب شیرین کن ها به عنوان یک مورد مطالعاتی
دکتر بهرام طاهری مشاور محترم وزیر نیرو دریاچه ارومیه به عنوان یک مورد مطالعاتی
دکتر حمیدرضا ارجمندی عضو هیئت علمی دانشگاه درک و نگرش عمومی جامعه از بعد تبعات فرهنگی و اجتماعی طرح های آبی

نشست تخصصی آب، انرژی و اقتصاد:

  موضوع سخنران سمت
نشست شماره ۱    بهره وری و اقتصاد آب، چالش ها و فرصت ها ، انرژی های پاک مهندس علیزضا دائمی معاون برنامه ربزی و امور اقتصادی وزارت نیرو
بهره وری و اقتصاد برق، چالش ها و فرصت ها دکتر کیومرث حیدری مشاور معاون برق و انرژی وزارت نیرو
برنامه ششم توسعه و اعتبارات طرح های عمرانی دکتر حمید عادل رییس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
نشست شماره ۲     تبعات اجتماعی اجرای برنامه های بخش آب و انرژی دکتر احمد محسنی مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام
پیوند آب و انرژی در اقتصاد کشاورزی مهندس عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی
تنظیم مقررات دکتر فرشاد فاطمی رئیس گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
جمع بندی مباحث نشست دکتر عباس ملکی معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف

 آب و امنیت غذایی ارتباط عمیقی با یکدیگر دارند و کشاورزی آبی در چند دهه اخیر به عنوان منبع مهم تولید غذا مطرح می‌باشد که سبب تثبیت تولید مواد غذایی و قیمت‌ها شده است. نیاز به مواد غذایی در آینده افزایش خواهد یافت، در صورتی که منابع جهانی آب محدود است. بنابراین استفاده بهتر از آب برای کشاورزی و بهبود بهره‌وری آب یک نیاز برای آینده است. مقابله با چالش افزایش جمعیت و عملکرد پایین سیستم‌های آبیاری بخصوص در شبکه های بزرگ آبیاری و زهکشی مستلزم مداخلات فنی، مدیریتی و سازمانی می‌باشد. بکارگیری مدیریت هوشمند در سیستم‌های آبیاری می‌تواند یکی از راه‌های بهبود بهره‌وری مصرف آب را ارائه دهد. چندین کشور در سراسر جهان برای استفاده از یک سیستم مدیریتی هوشمند در جهت بهبود مدیریت آبیاری تلاش کرده‌اند و هرچند با رویکرد متفاوت اما روندی ثابت داشته‌اند و به نتایج مطلوبی در زمینه کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب دست یافته‌اند. این کارگاه در نظر دارد تا با معرفی سطوح مختلف هوشمند سازی در آبیاری کشاورزی، ضمن معرفی آن فناوری های هوشمند سازی در سطح بین المللی و کشور و زمینه های کاربرد آن، محدودیت ها و چالش های توسعه آن و نیاز های پژوهشی و توسعه ای را به بحث و تبادل نظر بگذارد.

عنوان جلسه

موضوع ارائه

ارائه دهنده

مسئول جلسه

هیئت رئیسه

جمع بندی

آبیاری هوشمند
(موسسه تحقیقات کشاورزی ایران)

هوشمندسازی سامانه­ های آبیاری و مدیریت آبیاری

 

دکتر حسین دهقانی

 

دکتر حسن دهقانی

 

 

 

دکتر مهدی اکبری

اعضای هیئت رئیسه

 

 

دکتر جواد باغانی 

کاربرد تکنولوژی­ های سنجش از راه دور در مدیریت آبیاری

دکتر مهدی اکبری

 دکتر حسین دهقانی

سنسورهای رطوبتی، حرارتی و شوری

مهندس وحید صدقی

مهندس علی گرجی 

گلخانه، آب و انرژی
(موسسه تحقیقات کشاورزی ایران)

چالش­ های مصرف انرژی در گلخانه­ ها

دکتر داود مومنی

دکتر قاسم زارعی

 

 

دکتر قاسم زارعی

دکتر داوود مومنی

 

 

گلخانه­ های خورشیدی

دکتر قاسم زارعی

دکتر داوود مومنی

 

استفاده از آب شیرین کن­ ها در گلخانه­ ها

دکتر مرتضی خان احمدی

دکتر مرتضی خان احمدی

 

توضیحات:

  • مخاطبین: دانشجویان رشته­ های برق، مکانیک، عمران و کارشناسان و مدیران کشاورزی

  • هر ارائه به مدت 30 دقیقه می باشد.
  • در پایان هر جلسه جمع بندی به مدت 45 دقیقه الی 1 ساعت توسط اساتید حاضر انجام خواهد شد.