اهمیت رویداد :

علی اصغر اعلم الهدی:

علی اصغر اعلم الهدی

ایران کشوری است که با منابع عظیم انرژِی و منابع محدود آب شیرین به دلیل قرار گرفتن در مناطق جغرافیایی خشک، شناخته می شود و پیش بینی محققین حاکی از این است که با افزایش جمعیت، تغییرات اقلیم و گرم شدن کره زمین چالش کم آبی کشور در سال های آتی شدت خواهد یافت. به دلیل نیاز آبی  استخراج ، فرآوری و انتقال انرژی های فسیلی لزوم توجه به گسترش سبد تولید و مصرف انرژی های تجدید پذیر و نو در توسعه پایدار کشور ضروری بوده و توجه و عزم جدی مسولین و دانشمندان کشور را برای پیشگیری از بحران های جدی نیازمند است.

علی رغم درک اهمیت ظاهری، موضوع آب به ندرت توسط مردم مورد توجه شایسته و لازم قرار می­گیرد، مخصوصأ در کشورهای توسعه یافته که آب به راحتی در دسترس عموم قرار دارد. در شرایط آب زیاد (سیل) و یا آب خیلی کم (خشکسالی) این عدم توجه اولیه به سرعت تغییر یافته و درک اهمیت آب بیشتر می شود.

موضوع آب و امنیت آبی، در گزارش های متعدد بین المللی بعنوان یک چالش سیاستگذاری معرفی شده و پیش بینی شده است که تا سال 2050، به دلیل افزایش تقاضای آب، آلودگی و تنش­های آبی، حدود 40 درصد جمعیت جهان با شرایط تنش آبی جدی مواجه خواهند شد. 

آژانس بین المللی انرژی (IEA) زنجیره آب و انرژی، استفاده از آب در تولید انرژی و مصرف بهینه و موثر آن را مورد بررسی دقیق قرارداده است. مدیر عامل IEA در یک عبارت مختصر چنین بیان می کند که دسترسی به آب کافی، یک نگرانی برای تامین انرژی بوده و بررسی نحوه استفاده بخش انرژی از آب در شرایط محدودیت جهانی آب مهم می باشد.

او تاکید می ­نماید که آب و انرژی به طور پیچیده ای با یکدیگر ارتباط داشته و وابسته می ­باشند. تغییرات در میزان و مقدار آب در دسترس، ممکن است که تامین انرژی را بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر قراردهد.

افزایش تقاضا برای هر دو منبع و همچنین افزایش چالش­ های تغییرات اقلیم و کمبود منابع آب، اقتصادی بودن پروژه­ های انرژی را تهدید نموده و مانع رشد و توسعه در بعضی مناطق خواهد شد.

سرمایش، نگهداری، تامین سوخت از منبع تولیدات کشاورزی، تولید نیروی برق آبی از مثال ­های استفاده از آب برای تولید انرژی و پمپاژ، تصفیه و نمک زدایی از موارد استفاده از انرژی برای بخش آب می باشد.

لذا همانطورکه ملاحظه می ­شود بدون دسترسی کافی به آب و انرژی، قادر به تامین نیازهای اولیه نخواهیم بود. تولید و تامین غذای سالم برای جوامع در حال گسترش و توسعه با کمبود جدی مواجه شده و توسعه پایدار عملی نخواهد شد.

من صمیمانه از پژوهشگران، صنعتگران و مراکز علمی برای شرکت در این رویداد دعوت میکنم تا شاهد اهمیت یافتن موضوعات آب، انرژی و پیوند آب و انرژی در میان پژوهشگران، صنعتگران، توسعه دهنگان و سیاست گذاران باشیم.

با احترام

علی اصغر اعلم الهدی

رئیس کمیته علمی رویداد پیوند آب و انرژی شریف


اهداف رویداد : 

  • فراهم شدن بستری برای پژوهش و مطالعات علمی در حوزه پیوند آب و انرژی و توسعه تحقیق در این مورد:

اگرچه در حال حاضر مطالعاتی در حوزه پیوند آب و انرژی در ایران انجام می شوند، ولی امکان افزایش مطالعات در این حوزه با توجه نیاز کشور به این مورد وجود دارد و امید است تا با برگزاری رویداد پیوند آب و انرژی، این امکان فراهم شود و مطالعات در این حوزه رونق یابد.

  • اهمیت یافتن مسائل مربوط به آب و انرژی برای دانشجویان و پژوهشگران و صنعتگران مهندسی:

ایران، کشوری در حال توسعه است و بخشی از این توسعه مربوط به دانش مهندسی می­ باشد. یکی از اهداف رویداد این است که مسائل محیط زیستی بالاخص مسائل مربوط به آب و انرژی در این توسعه در نظر گرفته شوند و این توسعه مهندسی و فناوری کشور، توسعه­ ای پایدار و همگام با وضعیت آب و انرژی کشور و متناسب با محیط زیست باشد. این رویداد می­ تواند این موضوع را به صنعتگران و دانشجویان که بخشی از صنعتگران آینده اند، انتقال دهد.

  • انتقال مطالعات موردی پژوهشگران به صنعتگران و سیاستگذاران:

امید است در این رویداد، به کمک ارائه مقالات، سخنرانی­ های کلیدی، کارگاه­ ها و میزگرد­ها، مسابقه و مطالعات و تحقیقات انجام شده و در حال انجام، اطلاعات مربوط به این حوزه به صنعتگران و سیاستگذاران و مدیران منتقل شود تا کمکی به بهبود وضعیت آب و انرژی کشور شود.

  • تجمیع پژوهشگران و صنعتگران حوزه های آب و انرژی و توسعه تحقیق و پژوهش در زمینه های مشترک این دو حوزه:

این رویداد می­تواند به عنوان فرصتی برای پژوهش در حوزه های آب و انرژی تلقی شود تا تحقیق و پژوهش در ارتباطات این دو حوزه و پیوستگی ه­ای آن را به دنبال داشته باشد. کنار هم جمع شدن پژوهشگران این حوزه، میتواند بستری را برای بهبود در بحران­ های مربوط به آب و انرژی و ارائه راهکارهای نوین را به وجود آورد.

  • فرهنگ­سازی در راستای صرفه­ جویی و مصرف بهینه آب و انرژی در سطح مردمی:
  1. آگاهی بخشی به مردم درباره معضلات مربوط به بحران آب حال حاضر کشور و تاثیر آن بر دیگر مسائل مانند کاهش انرژی و مشکلات دیگر
  2. آگاهی بخشی در مورد ارتباط آب و انرژی از جمله نحوه تولید آب و انرژی و روش های بدست آوردن هریک از دیگری
  3. آگاه ساختن مردم و مسئولین در مورد مسائل و طرح­هایی که ممکن است برای سطح تولید و مصرف آب و انرژی در کشور مفید باشند اما به علت بی­ توجهی یا دلایل دیگر به آنها اهمیتی داده نشده است.