روز آخر تریگر آب و انرژی و اعلام برندگان
07 آذر 1394
روز آخر تریگر آب و انرژی و اعلام برندگان

روز ششم و پایانی استارت آپ تریگر آب و انرژی در روز جمعه 6 آذر ماه 1394 برگزار شد. در این روز تیم ها از صبح مشغول آماده سازی ارائه های خود بودند. تیم ها در ساعت 12:30 فایل ارائه های خود را به پذیرش تحویل داده و پس از قرعه کشی، ارائه ها از ساعت 13:30 آغاز شدند.

آماده شدن تیم ها

آماده شدن تیم ها

آماده شدن تیم ها

هر تیم 5 دقیقه برای ارائه ایده ی خود به داوران وقت داشت و سپس داوران 10 دقیقه فرصت داشتند که سوالات خود را از تیم ها بپرسند.

ارائه تیم ها

ارائه تیم ها

ارائه تیم ها

سوالات داوران

سوالات داوران

پس از تمام شدن تمام ارائه ها، داوران به مدت 80 دقیقه به مشورت پرداختند.

جمع بندی داوران

تیم اول: بهاب با ایده بهینه سازی آب و انرژی در صنعت فولاد

تیم اول

تیم دوم: حنا دختری در مزرعه برتر با ایده اتوماسیون زمین های کشاورزی

تیم دوم

تیم های سوم: سیمک(سامانه یکپارچه مدیریت کشاورزی) و هورآب(دستگاه خودکار کاهنده تبخیر از مخازن رو باز)

تیم های سوم

تیم های برگزیده وارد مرحله تجاری سازی خواهند شد.

تمامی تیم های شرکت کننده در استارت آپ تریگر آب و انرژی فرصت دارند تا ایده های خود را تا اسفند ماه توسعه داده و به مرحله اجرا برسانند. این تیم ها در رویداد پیوند آب و انرژی دوباره داوری شده و به تیم های برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.