روز چهارم استارت آپ تریگر آب و انرژی
05 آذر 1394
روز چهارم استارت آپ تریگر آب و انرژی

روز 4ام استارت آپ تریگر آب و انرژی در روز چهارشنبه 4 آذرماه برگزار گردید. در این روز آخرین کارگاه تخصصی با موضوع ارائه ایده موثر توسط مهندس شهرام صادقی تدریس گردید. تمرکز این کارگاه بر چگونگی ارائه ایده و محصول به سرمایه گذاران برای جلب حمایت آنان بود. 

Sadeghi Workshop

ادامه برنامه روز 4ام سخنرانی آقایان دکتر بازرگان و دکتر فتوت بود. آقای دکتر بازرگان که مدیر تحقبق و توسعه شرکت "نور ویژه" هستند، در رابطه با فرآیند شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس صحبت نمودند. تاکید ایشان بر روی این موضوع بود که ساخت غشا تنها زمینه کاری در این رابطه نیست و زمینه های دیگری نطیر بهبود مصرف انرژی و ساخت و توسعه ابزار دقیق نیز در این حوزه بسیار خواهان دارد.

Bazargan Talk

دیگر سخنران آقای دکتر فتوت از اساتید دانشکده مهندسی برق بودند که در رابطه با پارامتر هایی که باید در هر کارآفرینی رعایت شوند صحبت نموده و تجربیات خود در این زمینه را بیان نمودند.

Fotowat Talk

در پایان این روز افراد مشغول تیم سازی شدند که در نهایت تیم های زیر با ایده های ذکر شده شکل گرفتند:


نام تیم ایده
بهین یاب بهینه سازی مصرف انرژِی خانگی
به آسا هوشمند سازی منازل توسط ترموستات هوشمند
سیمک سامانه یکپارچه مدیریت کشاورزی
احیاگران آب کاهش تبخیر آب از منابع آبی
حنا دختری در مزرعه برتر اتوماسیون زمین های کشاورزی
بهاب بهینه سازی آب و انرژی در صنعت فولاد
هوراب دستگاه خودکار کاهنده تبخیر از مخازن رو باز
کالرژی گلس شیشه دو جداره با قابلیت تغییر رنگ هیدرولیکی به صورت آنی و عایق حرارتی

در روز 5اام تیم ها به کمک منتور ها به طراحی مدل کسب و کار، مطالعه جنبه های فنی و یافتن اطلاعات بازار هدف پرداختند.