روز سوم استارت آپ تریگر 4
04 آذر 1394
روز سوم استارت آپ تریگر 4

روز سوم استارت آپ تریگر 4 با موضوع آب و انرژی در روز 3 آدر برگزار گردید. در این روز دو کارگاه تخصصی با موضوعات "پیوستگی سیستماتیک انرژی، آب و محیط زیست" و "ساختار شبکه های قدرت و شبکه های هوشمند" برگزار گردیدند.

در کارگاه اول که توسط آقای دکتر عمیدپور تدریس گردید، به بحث در رابطه با گردش مالی در حوزه انرژی، تلاش برای احیای ذخایر آب کشور و اهمیت استراتژیک و اقلیمی آب پرداخته شد.

Dr Amidpour Workshop

در کارگاه دوم آقای دکتر احسان به تدریس ساختار شبکه های قدرت و شبکه های هوشمند پرداختند. مسائل اقتصاد انرژی و تولید همزمان آب و انرژی و صرفه ی اقتصادی آن از دیگر مباحث مورد بحث بود.

Dr Ehsan Workshop


همانند روز های گذشته، دو سخنرانی نیز برگزار شد. در سخنرانی اول آقای دکتر اکبری در رابطه با شهر های هوشمند، اجزای مختلف آن و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آن صحبت نمودند.

Dr Akbari Speech

سخنران دوم هم آقای دکتر پاکروان بودند که در رابطه با تجربه خودشان در زمینه فناوری مخابرات نوری و توسعه آن در کشور و ویژگی های یک کارآفرین موفق و ویژگی های مورد نیاز برای آن صحبت نمودند.

Dr Pakravan Speech

همانند دو روز قبل، فست میتینگ (ملاقات سریع) پایان بخش برنامه های این روز بود.

Fast Meeting 3