تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 دی

مهلت ارسال مقالات تا 30 دی ماه تمدید شد.

01 دی 1394

تمدید مسابقه عکاسی آوا

مهلت ارسال آثار به مسابقه عکاسی آوا تا 30 دی ماه تمدید شد.

28 آذر 1394

روز آخر تریگر آب و انرژی و اعلام برندگان

روز آخر تریگر آب و انرژی با داوری تیم ها و اعلام تیم های برتر به پایان رسید.

07 آذر 1394

روز چهارم استارت آپ تریگر آب و انرژی

روز چهارم استارت آپ تریگر آب و انرژی برگزار گردید.

05 آذر 1394

روز سوم استارت آپ تریگر 4

روز سوم استارت آپ تریگر آب و انرژی برگزار شد.

04 آذر 1394

روز دوم استارت آپ تریگر

روز دوم استارت آپ تریگر آب و انرژی نیز برگزار شد.

02 آذر 1394

تغییر برنامه برگزاری استارت آپ تریگر آب و انرژی

به دلیل تعطیلی دانشگاه صنعتی شریف در روز دوشنبه، 2 آذز، تغییراتی در برنامه برگزاری استارت آپ تریگر به وجود آمد.

01 آذر 1394

شروع استارت آپ تریگر آب و انرژی

استارت آپ تریگر 4 با موضوع پیوند آب و انرژی آغاز شد.

30 آبان 1394

چاپ شدن مقالات

27 آبان 1394

تمدید مهلت ارسال مقالات

مهلت ارسال مقالات تا 30 آذر ماه تمدید شد.

23 آبان 1394

فراخوان مقاله

فراخوان مقاله بارگذاری شده است.

30 مرداد 1394