آدرس  : تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق، طبقه 5، اتاق 505، دبیرخانه رویداد پیوند آب و انرژی

کد پستی : 9363-11365 

تلفکس : 66165913-021 

پست الکترونیک : enerwat@ee.sharif.ir

پایگاه اینترنتی: http://enerwat.sharif.ir

گروه لینکدین رویداد: گروه لینکدین

 صفحه اینستاگرام رویداد:اینستاگرام

 


 

Refresh Code