راهنمای نگارش و ارسال مقالات:

 

  1. مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی، مروریِ مرتبط با محور­های این رویداد، قابل پذیرش است.
  2. شخص ارسال کننده در مقابل صحت اطلاعات فرم ارسال مقاله، مسئول است و در صورت مغایرت در هر مرحله از رویداد، کمیته علمی حق تصمیم گیری دارد.
  3. ارائه مقالات و چاپ آن در کتابچه یا لوح فشرده رویداد، مشروط به ثبت نام حداقل یکی از نویسندگان مقاله در رویداد است.
  4. پذیرش مقالات می­ تواند منوط به انجام اصلاحات پیشنهادی از جانب داوران باشد.
  5. مقالات پذیرفته شده، با نظر کمیته علمی رویداد، به صورت شفاهی یا پوستر ارائه خواهند شد.
  6. حداقل یکی از نویسندگان مقالاتی که به صورت ارائه شفاهی پذیرفته می­ شوند، باید برای ارائه در رویداد حضور داشته باشد.
  7. مقالات باید اصیل بوده و در کنفرانس یا مجله­ ی علمی دیگری (داخلی یا خارجی) ارائه نشده باشد.
  8. مقالات ترجمه شده، قابل پذیرش نیست.
  9. حداکثر تعداد صفحات ارائه مقالات 6 صفحه است.
  10. برای نگارش مقالات، از الگو­های زیر بسته به اینکه به زبان فارسی یا انگلیسی می­ نویسید، استفاده ­کنید.


الگوی نگارش فارسی مقالات:

microsoft wordMicrosoft Word


LaTex LaTeX

الگوی نگارش انگلیسی مقالات:

 

microsoft wordMicrosoft Word

 

LaTex LaTeX

توجه: نصب فونت های موجود در لینک زیر را برای نگارش فارسی مقالات فراموش نکنید.

فونت هاEnerWat_Fonts